Dynamika rozwoju WSP S.A.

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach zatrudnia wysoko wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę medyczną, której działania wspiera rozbudowane zaplecze diagnostyczne z nowoczesnym sprzętem medycznym. Wszystko to pozwala na świadczenie usług zdrowotnych na najwyższym poziomie.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODODDZIALE CHEMIOTERAPII

numer sprawy: WSP-DO-KO-07/2015
Termin składania ofert: do 26.03.2015r. do godz. 12:00

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych oraz w poradni lekarza rodzinnego

numer sprawy: WSP-DO-KO-05/2015

Termin składania ofert: 24.03.2015r. godz.: 12:00

Subskrybuje zawartość