Przetarg ograniczony na najem pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu przetargowym na najem pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach

Termin składania ofert: 27.08.2014 do godziny 12

Informacja dla pacjentów

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 roku nie posiada umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na następujące świadczenia zdrowotne:
- fizjoterapia ambulatoryjna,
- dzienny oddział rehabilitacji
- program profilaktyczny - mammografia etap podstawowy

List do radnego, Pana Pawła Mrachacza

Treść listu znajduje się w załączniku.

Kompleksowe ubezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach

nr. sprawy: WSP-DZP-2100-43/2014

Termin składania ofert: 17.07.2014r. godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 17.07.2014r. godz. 09:00

Subskrybuje zawartość